- JAZYKOVÁ AGENTURA LUKÁŠE VOJÁČKA -

Výuka přes Skype

SKYPE

Využijte studia přes Skype. Každá lekce se realizuje pouhým zapnutím počítače, obyčejně v domácím prostředí studenta, který se tak v klidu a bez stresu může věnovat studiu jazyka a dále rozvíjet své znalosti. Důležitá je také finanční úspora, neboť v průběhu výuky nevznikají žádné vedlejší náklady spojené např. s dobravou, tiskem studijních podkladů atd.

 PŘIPRAVÍME VÁM LEKCE E-LEARNINGU PODLE VAŠICH POTŘEB.

E-learning je v současné době jednou z nejrozšířenějších forem studia, a to především díky své dostupnosti a možnosti přizpůsobit si studium vlastním časovým možnostem. Jednotlivé lekce jsou studentům zasílány prostřednictvím e-mailu. Jelikož tento způsob výuky ve své podstatě potlačuje konverzační a poslechovou složku studia jazyka, je vhodný především k efektivnímu nácviku písemného projevu, osvojování si nové slovní zásoby a opakování gramatického systému jazyka.

NECHTE SI ZASLAT UKÁZKOVOU LEKCI.

 

Share Button