- JAZYKOVÁ AGENTURA LUKÁŠE VOJÁČKA -

Výuka cizích jazyků

 VZDĚLÁVEJTE SE A ZDOKONALUJTE SE V JAZYCE.

  V našich kurzech klademe důraz na interaktivitu, zábavu a využívání multimediálních učebních pomůcek. Student tak získává kontakt s živým jazykem a rozvíjí se v autentickém cizojazyčném prostředí. Skupinové kurzy se konají na různých místech regionu. Zápis a rozřazení do skupin probíhá pravidelně v září každého roku a informace o něm získává potenciální zájemce na základě inzerce či prostřednictvím webových stránek agentury. Kurzy pokrývají svým obsahem celou škálů jazykových potřeb široké veřejnosti jako např. témata spjatá s cestováním, obchodem atd.

  VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST VAŠEHO PODNIKU ČI ORGANIZACE.

 Nabízíme také jazykové kurzy pro Vaše firmy, které odráží potřeby Vašeho podniku. Zaměstnancům firem, institucí, organizací a úřadů dokážeme rozšířit znalosti v oblasti obecného a odborného jazyka, a to osvěžující a zábavnou formou. Specializujeme se na jazyk ve sféře obchodní a právní. Mezi naše další služby patří profesionální prezentační dovednosti v cizím jazyce a veřejný projev v cizím jazyce.

  PŘIPRAVTE SE K MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝM JAZYKOVÝM ZKOUŠKÁM ČI PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Úspěšně jsme připravili k nejrůznějším jazykovým zkouškám desítky studentů. Jejich úspěch byl založen na kvalitních studijních materiálech, které vychází z podoby samotných zkoušek (KET, PET, FCE, CAE) a příkladových testů.

 

 

Share Button